First Bricks Online Akademi Öğrenci / Ebeveyn Anlaşma Metni

Bu anlaşma, First Bricks Online Academy (“Okul”) ile veliler/aracılar ve onların çocukları (“Öğrenci”) arasında, Okul’un online eğitim programı kapsamında uygulanacak kuralları ve beklentileri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Online Eğitim Ortamı

 1. Platform Kullanımı:
  • Öğrenci ve veli, Okul tarafından sağlanan online eğitim platformlarını, uygulamaları ve diğer araçları kullanmayı kabul eder.
 2. Derslere Katılım:
  • Öğrenci, online derslere düzenli olarak katılacak ve ders materyallerini tamamlamak için gerekli çabayı gösterecektir. Bir derse 8 veya daha fazla mazeretsiz katılmama durumunda, o dersin kaydı silinecektir.
 3. Velinin Rolü:
  • Veliler, çocuklarının online eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya çalışacaktır.

Davranış ve Disiplin

 1. Davranış Kuralları:
  • Öğrenci, online derslerde ve etkileşimli platformlarda saygılı, dürüst ve olumlu bir tutum sergileyecektir.
 2. Hak ve Gizlilik:
  • Öğrenci, diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin haklarına ve gizliliğine saygı gösterecektir. Rahatsız edici veya taciz edici davranışlardan kaçınacaktır.
 3. Disiplin Önlemleri:
  • Okul, gerekli gördüğü takdirde uygun disiplin önlemlerini uygulayabilir.

Teknoloji ve Ekipman

 1. Gerekli Donanım:
  • Öğrenci ve veli, online derslere katılmak için gerekli teknoloji ve ekipmana sahip olmayı taahhüt eder. Bu, bilgisayar, internet bağlantısı, mikrofon, hoparlör ve gerektiğinde kamera içerir.
 2. Teknik Destek:
  • Okul, teknik destek sağlama konusunda elinden geleni yapacaktır.

Gizlilik ve Güvenlik

 1. Veri Gizliliği:
  • Okul, öğrenci verilerinin gizliliğini korumak için gerekli önlemleri alır ve yürürlükteki yasalara uygun olarak bilgi güvenliğini sağlar.
 2. Görüntü ve Ses Kaydı:
  • Öğrenci ve veli, online dersler sırasında kaydedilen görüntü ve seslerin izinsiz olarak yayımlanmayacağını ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını kabul eder.

Derslerin İptali ve Telafisi

 1. Gönüllü Öğretmenler:
  • Dersler gönüllü öğretmenler tarafından verilecektir. Öğretmenler dersleri iptal edebilir ve bu dersleri telafi edip etmeme konusunda serbesttirler.
 2. Ders İptali:
  • Okul, derslerin verileceğini taahhüt etse de, gönüllü öğretmenlerin iptalleri nedeniyle dersler iptal olabilir veya öğrenci başka bir sınıfa alınabilir.
 3. Ders Çakışmaları:
  • Ders çakışmalarında, sene başında bir defaya mahsus olmak üzere, uygun zaman ve kontenjan doluluğu göz önünde bulundurularak sınıf değişikliği yapılabilir. Bu kural, okul açılışından sonraki ilk 1 ay için geçerlidir.

Ücretler

 1. Kayıt Ücreti:
  • Kayıt esnasında alınan bir defalık ücret, kullanılan online eğitim platformu olan Mersys Campus için alınmaktadır. Bu ücret, verilen derslerin ücreti değildir; dersler ücretsiz olarak verilmeye devam edecektir.
 2. İade Koşulları:
  • Bu ücret iade edilmez. Ancak, yanlış veya mükerrer ödemeler için yönetime başvurulabilir ve yönetim, bu ücreti 60 gün içinde iade eder.

Ders Seçimi ve Kayıt

 1. Ders Listesi ve Seçimi:
  • Okul yönetimi, yıl başında vereceği derslerin listesini kayıt formunda ve e-posta ile bildirecektir. Kontenjan sınırlamaları nedeniyle erken ders seçimi yapılmalıdır. Erken ders seçimi yapılmazsa, öğrencinin seçeceği tek ders bile olsa kayıt işlemi tamamlanmış sayılır.
 2. Ders Branşları ve Sınıf Düzeyleri:
  • Öğrenciler, ders branşları ve sınıf düzeylerini kayıt olmadan önce gönderilecek e-postalar ve kayıt formu üzerinden inceleyip kabul etmiş sayılır.

Değişiklikler ve İletişim

 1. Anlaşma Güncellemeleri:
  • Okul, bu anlaşmayı gerektiğinde güncelleyebilir. Değişiklikler, Okul tarafından sağlanan iletişim kanalları aracılığıyla velilere bildirilir.
 2. İletişim Takibi:
  • Öğrenci ve veli, Okul’un iletişim kanallarını düzenli olarak takip etmeyi ve Okul ile iletişimde olmayı kabul eder.

Yukarıda belirtilen kuralları ve anlaşmayı okudum, anladım ve kabul ediyorum. Öğrencim de bu kurallara uymayı kabul ediyor.