Donatıon

Stripe Buy Button

Bağışlarınız, eğitim hayatları yarıda kalmış binlerce öğrenciye destek olma fırsatı sunuyor. Bu bağışlar, online eğitim sistemlerinin lisans ücretlerini karşılamak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, eğitim materyallerinin temini için online ders kitaplarının lisansları, online platform üyelikleri ve lisanslama maliyetleri gibi alanlarda da önemli bir katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmek ve başarılarını ödüllendirmek için yapılan bağışlar da büyük bir rol oynamaktadır. Siz de bağışlarınızla gençlere eğitimde rehberlik etmek ve onları gelecekteki başarılarına hazırlamak için değerli bir katkıda bulunabilirsiniz.

Aşağıda, bağışlarınızın yıl içinde nasıl kullanıldığını gösteren bir grafik bulunmaktadır:

Bu grafik, bağışlarınızın gerçekten değerli bir katkı sağladığını ve öğrencilere eğitimde rehberlik etmek için nereye gittiğini net bir şekilde göstermektedir. Bağışlarınız, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençleri gelecekteki başarılarına hazırlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

1.Eğitim Harcamaları:   

– Online Okul Sistemi Ücretleri: Her öğrenci için belli bir ücretin ödendiği okul sistemi giderleri.

   – Lisans ve Platform Üyelikleri: Okul tarafından kullanılan eğitim materyallerinin lisans ücretleri ve platformlara yapılan üyelik harcamaları.

   – Hizmet Alımları ve Diğer: Yukarıdaki kategorilere girmeyen eğitimle ilgili diğer harcamalar.

2.Teşvik ve Ödüller:

   – Ödüller: Öğrencilerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla yapılan harcamalar.

3.İdari Harcamalar:

   – Vergiler ve Resmi Harcamalar: Banka ve benzeri kuruluşlara verilen komisyonlar ve diğer vergi ödemeleri gibi resmi harcamalar.

4.Öğretmen Destekleri:

   – Öğretmenlere İnternet ve Bilgisayar Desteği: Öğretmenlere sağlanan bilgisayar ve internet hizmetleri için yapılan harcamalar.

5.Pazarlama ve Reklam:

   – Pazarlama ve Reklam: Okulun tanıtımı, reklam faaliyetleri ve pazarlama maliyetleri.